chau lan ho diep 9 canh k1931
K1931

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1931 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận tài lộc may mắn, gia đình bình an
 • 9 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
Giảm -11% chau lan ho diep 8 canh k1932
K1932

Chậu Lan Hồ Điệp 8 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1932 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc thuận lợi, gia đình sung túc
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Trắng 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt

2,000,000đ 2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 6 canh k1921
K1921

Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1921 ” Có ý nghĩa đem lại cho gia chủ mọi điều may mắn, cát tường, giàu sang, phú quý
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1894
K1894

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1894 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ tài lộc giàu sang, an khang phú quý
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 9 canh k1976
K1976

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1976 ” có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 9 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1974
K1974

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp màu vàng ” K1974 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi điều như ý, công việc thuận lợi, bình an
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1973
K1973

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1973 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1972
K1972

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1972 ” có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, may mắn
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 8 canh k1970
K1970

Chậu Lan Hồ Điệp 8 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1970 ” Có ý nghĩa đem lại phúc lộc, giàu sang cho gia chủ
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 9 canh k1969
K1969

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1969 ” Có ý nghĩa đem lại tài lộc, may mắn và bình an
 • 9 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1968
K1968

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1968 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự như ý, tài lộc đầy nhà
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 10 canh k1967
K1967

Chậu Lan Hồ Điệp 10 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1967 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồn xuôi gió, tài lộc tấn tới
 • 10 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1966
K1966

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1966 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1965
K1965

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1965 ” Đem lại mọi điều may mắn, phúc lộc, an khang
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1964
K1964

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1964 ” Chúc cho gia chủ công thành danh toại, mọi điều như ý
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 10 canh k1963
K1963

Chậu Lan Hồ Điệp 10 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1963 ” Đem lại cát tường, công việc hanh thông, gia đình sung túc
 • 10 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 9 canh k1962
K1962

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1962 ” Có ý nghĩa đại cát đại lơi, gia đinh sung túc, giàu sang
 • 9 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1961
K1961

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1961 ” Đem may may mắn, bình an, sung túc cho gia chủ
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1960
K1960

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1960 ” Có ý nghĩa đem lại bình an, may mắn và giàu sang cho người nhận
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 20 canh k1959
K1959

Chậu Lan Hồ Điệp 20 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1959 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, may mắn và bình an
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 388 sản phẩm, Xem thêm

hoatuoidep.vn chuyên cung cấp các sản phẩm chậu hoa Lan Hồ Điệp tại TP HCM, dịch vụ điện hoa, giao hoa toàn quốc với hơn 100+ mẫu chậu hoa lan hồ điệp đẹp sang trọng. Lan hồ điệp Orchids là loài hoa quen thuộc và rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp quý phái, sang trọng, hoa lan hồ điệp còn ẩn chứa đằng sau nó những ý nghĩa tốt lành. Chính vì thế, hoa lan hồ điệp được sử dụng phổ biến để làm quà tặng trong dịp sinh nhật, khai trương và đặc biệt là trong những dịp lễ Tết.

lan hồ điệp

Chậu lan hồ điệp có giá bao nhiêu? 

Về giá thành của hoa phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau như: Số lượng cành trên một chậu, kiểu cắm hoa, màu sắc hoa, đơn vị phân phối.... Tuy nhiên, mức giá chậu lan hồ điệp giao động trong thị trường là từ 1,5 - 2,5 triệu/ chậu 10 cành. 

Tại Hoatuoidep.vn chúng tôi chuyên bán giá rẻ chỉ từ 250k/cành. Với số lượng lớn hoặc khách sỉ đảm bảo giá lan hồ điệp giá rẻ, chất lượng với bạn, dịch vụ giao hoa nhanh tận nơi trong nội thành TP HCM. Việc đặt hoa lan hồ điệp trở nên dễ dàng và nhận hoa nhanh chóng. 

chậu hoa lan hồ điệpshop hoa lan hồ điệp
chậu lan hồ điệp

Nguồn gốc của hoa hồ điệp

hoa hồ điệp được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài lan”, mang vẻ đẹp cao sang, tinh tế, quý phái và tao nhã. Cái đẹp của lan hồ điệp có thể thu hút bất cứ ai, từ những người trẻ thích rực rỡ nổi bật, những người chuộng sự đằm thắm, hay người tinh tế nhẹ nhàng. Nếu bạn yêu hoa lan thì chắc chắn sẽ biết loài lan hồ điệp, loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa lan.

hoa hồ điệpchau hoa lan ho diep
chậu hoa hồ điệp trắng tím hồng

Hoa Hồ Điệp có tên khoa học là Phalaenopsis sp, là loại lan có hoa lớn, đẹp, bền. Hoa Hồ Điệp có màu sắc phong phú, không thua kém giống lan nào khác từ trắng, hồng, đỏ, vàng, tím đến các loại lan Hồ Điệp có sọc nằm ngang hoặc thẳng đứng hoặc có đốm to hay nhỏ.

 • Ngành: Magnoliophyta (thực vật hạt kín)

 • Lớp: Monocotyledoneae (lớp một lá mầm liliopsida)

 • Bộ: Orchidaceae

 • Họ: Orchidaceae

 • Giống: Phalaenopsis

 • Loài: Phalaenopsis spp

 • Tên khoa học: Phalaenopsis wedding promenade

Hoa Lan Hồ Điệp được khám phá vào năm 1750, đầu tiên được ông Rumphius xác định dưới tên là Angraecum album. bao gồm năm 1753, Linne đổi lại là Epidenndrum amabilis vào năm 1825, Blume bãi biển núi nhà thực vật Hà Lan định danh bãi biển núi lần nữa là Phalaenopsis amabilis Bl ..và tên đó được dùng cho pha trộn biển ngày nay.

Lan Hồ Điệp sống ở độ cao 200- 400 m nên vừa chịu khí hậu nóng ẩm vừa chịu khí hậu mát, nhiệt độ trung bình từ 20°C – 30°C, trong đó nhiệt độ lý tưởng cho việc nuôi trồng loại lan này là 22°C – 27°C.

Việt Nam có khoảng 5- 6 giống nguyên chủng, gồm Phalaenopsisi gibbosa Sweet, phalaenopsis manniiRchob.f, Phalaenopsis braceana(Hook.f) christenson, phalaenopsis fuscataRchob.f, Phalaenopsis lobbii (Rchob.f.). Hầu hết đều có hoa nhỏ nhưng màu sắc sặc sỡ, hương thơm độc đáo.

chậu hoa lan hồ điệpchậu lan hồ điệp tím trắng

Chậu hoa lan hồ điệp trắng tím hồng

Đặc điểm của lan hồ điệp, lan hoof ddieepj

Lan Hồ Điệp là loài thực vật đơn thân, ngắn, lá to, dày và mọc sát vào nhau. Cuống hoa mọc từ nách lá, thường dài hướng lên ra khỏi chậu, hoa nở từng bông trên cành, 3 đài to tròn, hai cánh xoè rộng, màu sắc rực rỡ. Môi hoa cong dẹp có hai râu dài nên cả đóa hoa trong giống như con bướm sặc sỡ. Hai hàng hoa xếp đều đặn 2 bên cành, nhìn qua giống như đàn bướm đang giang cánh chuẩn bị bay. 

chậu hoa lan trắng tím hồngchậu hoa lan hồ điệp trắng tím

Hoa Lan Hồ Điệp nở thường kéo dài 2 - 3 tháng

Hoa nở luân phiên hết bông này đi đến bông khác, thời kỳ nở hoa thay đổi theo từng loài và thường nở trong vài tháng. Số hoa trên cành biểu thị sức sống của cây. Số lượng hoa càng nhiều thì cây càng sung sức. Riêng đặc tính phân nhành hoa lại tùy thuộc nhiều vào từng loại giống hoa. Ví dụ như Lan Hồ Điệp màu vàng hoặc loại mini thì thường phân nhánh hơn Lan Hồ Điệp màu trắng, tím.

Hoa lan hồ điệp thường có những loại nào?

Phân theo chủng loại thì lan hồ điệp có 2 loại

 • Lan hồ điệp cấy mô: Tạo cây con bằng phương pháp nuôi cấy mô trong ống nghiệm sau 3-4 tháng đem ra trồng vườn ươm. Cây con có đặc điểm di truyền giống cây bố mẹ, cho hoa nở đẹp và khỏe. 

 • Lan hồ điệp rừng: Là loại lan được lấy ở rừng về, cây mọc tự nhiên và sống kí sinh vào thân cây thân gỗ khác. Lan rừng có lá nhỏ mọc dày, hoa nhỏ khoảng 1cm trong khi lan nuôi cấy mô có hoa 8-10cm. Cây có mùi thơm cuốn hút, màu sắc đẹp và rất cuốn hút người yêu hoa, không những vậy cây rất lâu tàn thường nở hoa từ 1,5 – 2 tháng.

Ý nghĩa của hoa lan hồ điệp 

Nhắc tới Lan Hồ Điệp mọi người đều ưa chuộng không chỉ bởi sắc đẹp say đắm của chúng mà còn bởi những ý nghĩa đặc biệt. Vậy ý nghĩa đó là gì?

ý nghĩa của hoa lan hồ điệpchậu hoa lan trắng tím

Hoa Lan Hồ Điệp có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt

Ý nghĩa lan hồ điệp trong phong thủy

Trong phong thủy, lan hồ điệp được dùng để đẩy lùi âm khí, gia tăng vượng khí giúp mang đến sự thịnh vượng, an khang và may mắn cho gia chủ. Đây chính là lý do nhiều người lựa chọn hoa làm quà tặng và trưng bày ngày tết để cầu mong niềm vui, may mắn và phát tài phát lộc.

Ý nghĩa hoa lan hồ điệp theo màu sắc

Hoa lan hồ điệp có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, tím, vàng, hồng, xanh…. Mỗi màu sắc của hoa lan hồ điệp lại mang một ý nghĩa riêng biệt và phù hợp với những sự kiện nhất định. Dưới đây là ý nghĩa của một số loại hoa lan hồ điệp được ưa chuộng nhất hiện nay.

 • Màu tím: Sắc tím chung thuỷ, lãng mạn và thơ mộng rất thích hợp tặng cho người yêu, và cũng là màu sắc chủ đạo trang trí trong lễ cưới.

 • Màu trắng: Tượng trưng cho sự thuần khiết, sang trọng, một tình yêu trong sáng và tinh khôi thường được nhiều người chọn làm hoa tặng bạn gái và củng rất thích hợp trang trí nhà hàng, khách sạn cao cấp.

 • Màu vàng: Màu vàng màu của thành công, thịnh vượng và ấm no nên thường được chọn làm quà tặng dịp khai trương, tặng khách hàng, đối tác, người thân nhân dịp Tết. Đặc điểm của lan hồ điệp vàng là cánh hoa nhỏ hơn các loại hoa khác, ít nụ hơn và giá thường sẽ cao hơn.

 • Màu đỏ: Đây là một màu hoa hiếm thấy hiện nay. Một màu đỏ rực rỡ, tươi sáng màu tượng trưng cho niềm vui vậy nên được chọn làm hoa trưng bày không gian đại sảnh, bàn tiếp tân, phòng khách, khách sạn nhằm tạo bầu không khí tích cực, tạo ấn tượng cho không gian của bạn.

 • Màu hồng: Tượng trưng cho tình yêu ngây thơ, trong sáng thường được chọn làm hoa dành kỉ niệm ngày cưới.

 • Màu xanh da trời: Hầu như nếu không phải là người sành chơi thì rất khó kiếm loại hoa này. Biểu tượng cho sự quý giá, bình yên cho một tâm hồn thanh tịnh và hạnh phúc.

Đây là những ý nghĩa của lan hồ điệp qua màu sắc và ý nghĩa chung. Hy vọng sẽ giúp quý khách dễ dàng lựa chọn cho mình một chậu hoa phù hợp với mục đích của mình.

Nên tặng hoa Lan Hồ Điệp vào những dịp nào?

Hoa lan Hồ Điệp là một loại hoa sang trọng cao quý thường được sử dụng để làm quà tặng trong những dịp đặc biệt. Khi tặng hoa lan không chỉ thể hiện được sự chân thành của người tặng mà còn mang đến nhiều bất ngờ và ấn tượng nhất. Bạn có thể sử dụng chúng để tặng vào những dịp như:

Khai trương Công ty – cửa hàng: Hoa lan hồ điệp luôn là lựa chọn hoàn hảo để làm quà tặng đối tác trong ngày lễ khai trương hoặc kỷ niệm ngày thành lập Công ty, đặc biệt là các đối tác quan trọng.

lan hồ điệp chức mừng khai trương

Chậu lan hồ điệp khai trương

Chúc mừng sinh nhật: Nếu bạn đang cần tìm một món quà tặng sinh nhật ba mẹ, cấp trên, đối tác hay những người lớn tuổi, thì hoa lan hồ điệp là lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua. Loài hoa này sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý phái và thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

lan hồ điệp chúc mừng sinh nhật

Lan Hồ Điệp chúc mừng sinh nhật

Mừng năm mới: Trong những năm gần đây, hoa lan hồ điệp rất được ưa chuộng trong những dịp lễ Tết. Những chậu lan hồ điệp vàng tươi tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc sẽ là món quà năm mới vừa sang trọng, vừa ý nghĩa mà bạn dành tặng cho đối tác hoặc cấp trên.

lan hồ điệp chúc tết

Lan hồ điệp chúc mừng năm mới

Không chỉ là món quà tặng hoàn hảo, hoa lan hồ điệp cũng là một trong những loại hoa trưng nhà mang lại may mắn và tài lộc trong dịp Tết Nguyên Đán. Bên cạnh một cành đào, hoặc một cành mai thì bạn cũng có thể lựa chọn một chậu lan hồ điệp vàng để trưng trong nhà vào những ngày Tết. 

Hướng dẫn cách chăm sóc lan Hồ Điệp bền đẹp

Khi mua Lan Hồ Điệp về bạn muốn tự mình chăm sóc chúng cho bền và đẹp rực rỡ. Vậy hãy tham khảo hướng dẫn chăm sóc hoa như sau:

-    Ánh sáng: Đối với lan Hồ Điệp thì cần lượng ánh sáng vừa đủ không được nắng quá hay ít sáng.

-    Nước: Cần phải tưới nước cho lan 1 lần/ 1 tuần và mỗi cây khoảng 150ml nước. Nước tưới phải là nước sạch uống được và tưới vào buổi sáng và tối.

-    Nhiệt độ: Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ phòng không quá 28 độ.  

Tại sao nên lựa chọn hoa lan hồ điệp tại shop Hoatuoidep.vn?

Hoa tươi đẹp là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối hoa tươi chuyên nghiệp và là shop lan hồ điệp uy tín tại Tp Hồ Chí Minh. Cam kết hoa tươi 100%, thời gian trưng bày lâu với chất lượng bởi:

 • Nguồn lan quy mô lớn, đảm bảo đầu vào ổn định, giá rẻ, bình ổn giá trong các dịp lễ, Tết

 • Có uy tín trong ngành và lĩnh vực phân phối hoa lan hồ điệp trên địa bàn toàn quốc.

 • Cây trồng với công nghệ hiện đại nên khỏe, lâu tàn. Luôn cập nhật mẫu hoa hồ điệp mới nhất, những mẫu hoa, kiểu hoa phù hợp với từng chủ đề, từng sự kiện khai trương. Những chậu hoa hồ điệp kết hợp màu sắc tạo nên chậu hoa lan đẹp tuyệt vời và đầy ý nghĩa.

 • Giao hàng nhanh chóng, cẩn thận. Đặt hoa hồ điệp online sẽ được giao tới tận nơi và hoàn toàn miễn phí trong nội thành. Dịch vụ điện hoa nhận đặt giao hoa tận nơi tới 63 tỉnh thành.

 • Có đội ngũ cắm hoa, kỹ thuật viên chăm sóc chuyên nghiệp và lành nghề giúp hoa luôn tươi lâu và có mẫu mã đẹp. Hệ thống đội ngũ nhân viên không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn để mang tới cho bạn một dịch vụ điện hoa tốt nhất khi bạn sử dụng

TOP 5 mẫu chậu lan hồ điệp đang được ưa chuộng nhất hiện nay

Hoa lan Hồ Điệp có rất nhiều màu sắc khác nhau. Mọi người có thể lựa chọn bất cứ màu sắc hoa nào yêu thích. Hoặc có thể lựa chọn những chậu hoa với nhiều màu sắc hoa khác nhau. Sau đây là một số mẫu hoa các bạn có thể tham khảo.
Các loài chi lan hồ điệp bản địa của khu vực Đông Nam Á đến vùng núi Himalaya và các đảo Polillo, Palawan, Zamboanga del Norte của Mindanao thuộc Philippines và bắc Úc.

Nếu quý khách muốn mua chậu lan hồ điệp sang trọng để làm quà tặng đối tác, bạn bè, người thân trong dịp lễ, tết, sinh nhật... có thể liên hệ ngay với hotline để được tư vấn lựa chọn mẫu hoa đẹp. Cửa hàng hoa tươi với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực hoa tươi, sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ điện hoa tuyệt vời.
 

Phục Vụ 24/7