chậu lan hồ điệp 7 cành

✅ Tặng Thiệp/Banner 50k ⭐⭐⭐ Cam Kết Giao Đúng Giờ
✅ Theo Dõi Đơn Hàng Chủ Động ⭐⭐⭐ Cam Kết Uy Tín 
chau lan ho diep 7 canh k1917
K1917

Chậu Lan Hồ Điệp 7 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1917 ” Đem lại may mắn, tài lộc và giàu sang cho gia chủ
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 7 canh k1913
K1913

Chậu Lan Hồ Điệp 7 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1913 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi điều thuận lợi, gia đình bình an
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 7 canh k1890
K1890

Chậu Lan Hồ Điệp 7 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1890 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ tài lộc giàu sang, may mắn luôn đến
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep vang k1868
K1868

Hoa Lan Hồ Điệp Vàng 7 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1868 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang k1866
K1866

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng 7 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1866 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc hanh thông, may mắn giàu sang tràn về
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep vang k1862
K1862

Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 7 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1862 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc, giàu sang cho người nhận
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau vang k1830
K1830

Lan Hồ Điệp Màu vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1830 ” Có ý nghĩa đem lại giàu sang, tài lộc và may mắn
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep mau vang k1829
K1829

Hoa Lan Hồ Điệp Màu Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1829 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi sự bình an, công việc hanh thông, tài lộc may mắn
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang k1725
K1725

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1725 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 7 canh k1613
K1613

lan hồ điệp 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1613” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 7 canh k1588
K1588

lan hồ điệp 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1588” Có ý nghĩa đem lại giàu sang, phú quý, công việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 7 canh k1587
K1587

lan hồ điệp 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1587” Có ý nghĩa đem lại mọi điều thuận lợi, gia đình bình an, hạnh phúc
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 7 canh k1582
K1582

lan hồ điệp 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1582” Có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 4 cành Lan Hồ Điệp trắng
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 7 canh k1576
K1576

lan hồ điệp 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1576” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 7 canh k1575
K1575

lan hồ điệp 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1575 ” có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, may mắn
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim 7 canh k1665
K1665

lan hồ điệp tím 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1665” Có ý nghĩa đem lại mọi điều thuận lợi, gia đình bình an, hạnh phúc
 • 7 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 7 canh trang k1531
K1531

chậu hoa lan hồ điệp 7 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ”K1531” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, may mắn
 • 7 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim 7 canh k1491
K1491

lan hồ điệp tím 7 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1491” Có ý nghĩa đem lại tài lộc, may mắn và bình an
 • 7 cành Lan Hồ Điệp tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
v1423  chau lan ho diep 7 canh
V1423

Chậu Lan Hồ Điệp 7 Cành

Chậu lan hồ điệp ”V1423” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
v1422  chau lan ho diep 7 canh
V1422

Chậu Lan Hồ Điệp 7 Cành

Chậu lan hồ điệp ”V1422” Có ý nghĩa chúc cho người nhận gặp mọi điều thuận lợi, gia đình bình an
 • 7 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 21 sản phẩm, Xem thêm
Chậu lan hồ điệp 7 cành là loài hoa quyến rũ, mang một vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ. Chậu lan hồ điệp trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng và ngây thơ. Hơn nữa, nó còn là sứ giả của tình yêu, là món quà ý nghĩa dành tặng người bạn yêu thương nhất.
Ngày nay, hoa lan với nhiều mẫu mã, màu sắc, kích thước đa dạng, phong phú tạo nên vẻ đẹp lạ mắt, thu hút mọi ánh nhìn của người yêu hoa. Vì vậy, Lan Hồ Điệp đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong thời gian gần đây cho những dịp đặc biệt như lễ tết hay khai trương.
chậu lan hồ điệp 7 cành
chậu lan hồ điệp 7 cành
Hiểu được mong muốn mang đến một món quà thực sự ý nghĩa cho đối tác, bạn bè và người thân của mình. Công ty chúng tôi đã tạo ra những chậu lan hồ điệp đẹp nhất để gửi đến quý khách hàng như một lời tri ân. Với đầy đủ 3 tiêu chí: khỏe nhất, đẹp nhất và chất lượng nhất với 6-10 bông hoa trên mỗi cành.
Ngoài lan hồ điệp 7 cành chúng tôi còn cung cấp nhiều mẫu lan hồ điệp khác như lan hồ điệp 5 cành, 6 cành, 8 cành, 20 cành....tùy vào nhu cầu, mục đích và ý nghĩa mà quý khách muốn gửi gắm mà chọn chậu lan cho phù hợp.
Tùy theo điều kiện bảo quản và chăm sóc mà mỗi chậu lan có thể tươi lâu hơn. Vì vậy nếu quý khách chưa tìm được địa chỉ nào cung cấp chậu lan hồ điệp 7 cành thì nhanh tay truy cập vào website lanhodiep.flowers để lựa chọn nhiều mẫu lan hồ điệp đẹp nhất nhé!
0932.928.929