chau lan ho diep 5 canh k1978
K1978

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” k1978 ” Có ý nghĩa đại cát đại lợi, phúc lộc khang an
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc
 

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
New chau lan ho diep 9 canh k1979
K1979

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1979 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 9 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc
 

2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
New chau lan ho diep 15 canh k1977
K1977

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

 Chậu lan hồ điệp ” k1977 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, công việc hanh thông thuận lợi
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 9 canh k1976
K1976

Chậu Lan Hồ Điệp 9 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1976 ” có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 9 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
New chau lan ho diep 15 canh k1975
K1975

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1975 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi công việc đều hanh thông, gia đình sum vầy, ấm no.
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1974
K1974

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp màu vàng ” K1974 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi điều như ý, công việc thuận lợi, bình an
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1973
K1973

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1973 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1961
K1961

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1961 ” Đem may may mắn, bình an, sung túc cho gia chủ
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1960
K1960

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1960 ” Có ý nghĩa đem lại bình an, may mắn và giàu sang cho người nhận
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 20 canh k1959
K1959

Chậu Lan Hồ Điệp 20 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1959 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, may mắn và bình an
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1954
K1954

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1954 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 20 canh k1953
K1953

Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 20 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1953 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận gặp mọi điều thuận lợi, gia đình bình an
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1952
K1952

Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1952 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, may mắn
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 20 canh k1951
K1951

Chậu Lan Hồ Điệp 20 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1951 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi sự như ý, công việc hanh thông
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1950
K1950

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1950 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi sự như ý, gia đình bình an
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1949
K1949

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1949 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận vạn sự như ý, tài lộc, giàu sang
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1948
K1948

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành Vàng

Chậu lan hồ điệp ” K1948 ” Đem lại mọi sự như ý, tài lộc, bình an
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

Giá liên hệ

chau lan ho diep 15 canh k1947
K1947

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1947 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi điều bình an, sung túc
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1939
K1939

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1939 ” Có ý nghĩa đem lại công việc thuận lợi, hanh thông, gia đình sung túc
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1938
K1938

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1938 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc hanh thông, may mắn và bình an
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 162 sản phẩm, Xem thêm
Lan hồ điệp vàng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, sở hữu vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, quý phái mà vẫn không kém phần kiêu sa, quyến rũ. Đặc biệt, hình ảnh những chậu hoa lan hồ điệp vàng rực rỡ, tươi tắn và đẹp mắt luôn thu hút và làm say lòng bất cứ ai khi ngắm nhìn. Bạn đã biết gì về loài lan hồ điệp vàng này chưa? Ý nghĩa hoa lan hồ điệp vàng là gì? Cách chăm sóc? Hãy cùng chậu lan đẹp tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1. Đặc điểm của lan hồ điệp vàng


Lan hồ điệp có tên khoa học là Phalaenopsis sp, là loài lan có hoa to, đẹp và bền. Lan hồ điệp có màu sắc phong phú không thua kém bất kỳ loại lan nào khác từ trắng, hồng, đỏ, vàng, tím cho đến các loại lan có sọc ngang, sọc dọc hoặc có đốm to hay nhỏ.
đặc điểm của hồ điệp vàng
đặc điểm của hồ điệp vàng
Đặc điểm của lan hồ điệp vàng:
Lá: Lá của lan ho diep vang khá to, dày, đầy đặn, mọc đối xứng nhau ôm lấy thân. Số lượng lá ở trên cây lan hồ điệp vàng không quá nhiều, thông thường một cây lan trưởng thành sẽ có từ 4 lá trở lên.
Hoa: Lan hồ điệp có hoa to, ít phân nhánh, một số loại lan nhỏ phân nhánh rõ ràng, giống hoa nhỏ có thể nở đến hơn 200 bông. Hầu hết các loài lan hồ điệp đều là hoa đơn tính, với một cành hoa đơn lẻ. Một số giống trong điều kiện tốt hơn có thể tạo ra 2-3 cành hoa.

2. Ý nghĩa lan hồ điệp vàng


Ho diep vang có màu sắc tươi tắn cùng với vẻ đẹp quyến rũ. Hoa lan hồ điệp được nhiều người lựa chọn để chúc mừng năm mới, vậy ý nghĩa của hoa lan hồ điệp vàng là gì?
Lan ho diep mau vang là loài hoa mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi và thành công trọn vẹn.
Với những chậu hoa lan ho diep vang này không chỉ mang vẻ đẹp mà nó còn muốn mang thông điệp về một cuộc sống no đủ, sung túc.
ý nghĩa của lan hồ điệp vàng
ý nghĩa của lan hồ điệp vàng
Chậu lan hồ điệp vàng chắc chắn sẽ là món quà đầu xuân hay quà mừng tân gia vô cùng ý nghĩa dành tặng cho người thân, bạn bè, đối tác hay khách hàng.
Màu vàng sẽ mang đến cho phái đẹp cảm giác bình yên và ấm áp. Một chậu hồ điệp vàng cũng là một gợi ý hay khi bạn muốn tặng quà cho bạn gái, nó thể hiện sự yêu thương dịu dàng, bao bọc và sẵn sàng sưởi ấm trái tim nàng.

3. Những loại chậu lan hồ điệp vàng được yêu thích nhất hiện nay?


3.1 Chậu lan hồ điệp vàng theo số lượng cành


Lan hồ điệp 1 gốc tượng trưng cho trí tuệ.
Chậu lan hồ điệp với 2 cành tượng trưng cho hạnh phúc và sự cân bằng âm dương.
Chậu lan hồ điệp 3 cành được nhiều người lựa chọn với mong muốn sự vững chắc như kiềng ba chân, thể hiện sự trường tồn.
Chậu lan hồ điệp 5 cành có ý nghĩa tượng trưng cho quyền uy của gia chủ và cũng tượng trưng cho sự trường sinh bất lão.
chậu lan hồ điệp vàng 5 cành
chậu lan hồ điệp vàng 5 cành
Chậu lan hồ điệp 6 cành tượng trưng cho tài lộc và mang lại may mắn cho gia chủ.
Chậu lan hồ điệp 6 cành vàng
Chậu lan hồ điệp 6 cành vàng
Chậu lan hồ điệp có 7 cành là con số may mắn theo văn hóa Nhật Bản. Trong Kinh thánh, số 7 là con số lý tưởng tượng trưng cho sự hoàn hảo về tinh thần và thể chất.
Chậu lan hồ điệp 8 cành với ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc - thịnh vượng, giúp ngăn chặn tai nạn và những điều xui xẻo xảy đến với gia đình bạn.
Chậu lan hồ điệp 9 cành, chậu lan hồ điệp 10 cành mang ý nghĩa rất tốt cho gia đình. Chậu lan hồ điệp tết với số lượng nhiều cành mang ý nghĩa bình an, thuận lợi và hạnh phúc cho gia chủ. Đồng thời, đây là những con số đại diện cho sự hoàn hảo và may mắn.
lan hồ điệp 10 cành vàng
lan hồ điệp 10 cành vàng
Chậu lan hồ điệp 15 cành tượng trưng cho hy vọng và sự thăng hoa.
Chậu lan hồ điệp 13 nhánh mang ý nghĩa phú quý, giúp gia chủ thuận lợi về tài lộc trong năm mới.
Chậu lan hồ điệp 20 cành mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở, với sự kết hợp tài tình của các nghệ nhân cắm hoa sẽ tạo ra những mẫu mã mới mang vẻ đẹp sang trọng, sung túc, hài hòa và nổi bật.
lan hồ điệp 20 cành vàng
lan hồ điệp 20 cành vàng
Chậu lan hồ điệp 25 cành có ý nghĩa tượng trưng cho sự chính trực và cầu mong mọi việc luôn hoàn hảo.
chậu lan hồ điệp 25 cành vàng
chậu lan hồ điệp 25 cành vàng
Chậu lan hồ điệp 30 cành tượng trưng cho sự sung túc, tài lộc, may mắn và thịnh vượng
chậu lan hồ điệp 30 cành
chậu lan hồ điệp 30 cành vàng

3.2 Chậu lan hồ điệp kết hợp với một số loại khác


4. Giá hoa lan hồ điệp vàng trên thị trường là bao nhiêu?


Hiện nay, hồ điệp vàng đang là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người, nhất là vào các dịp lễ tết. Bày một chậu lan vàng trong nhà giúp không gian trở nên ấm cúng, sung túc, đủ đầy, sung túc. Nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa tốt lành, không ngạc nhiên khi hoa lan vang dep luôn nằm trong top những loài hoa được săn đón.
giá lan hồ điệp vàng

5. Nên tặng Lan Hồ Điệp Vàng vào những dịp nào?


5.1 là món quà lý tưởng dành tặng sếp


Màu vàng của lan hồ điệp là màu thường thấy trong Hoàng cung nên tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Với ý nghĩa đặc biệt này, hoa lan hồ điệp màu vàng rất thích hợp để chọn làm hoa tặng sếp. Nếu bạn giao một chậu hoa cho sếp, bạn đang gửi thông điệp cầu chúc ông ấy thành công, làm ăn phát đạt và mãi mãi giữ vững danh vọng, phú quý.

5.2 Hoa lan hồ điệp vàng - món quà tình yêu ý nghĩa


Với vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa đặc biệt, hoa hồ điệp vàng được chọn làm hoa tặng “người ấy” trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm tình yêu / ngày cưới, ngày lễ… Đó là màu vàng của hoa. sẽ khiến phụ nữ cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh người mình yêu.

5.3 Tặng ông bà cha mẹ một chậu lan hồ điệp vàng


Màu vàng của lan hồ điệp mang đến năng lượng sống và niềm vui, vì vậy hãy tặng một chậu lan hồ điệp màu vàng cho ông bà, cha mẹ và bạn bè của bạn. Bạn muốn bố mẹ bạn hạnh phúc mỗi ngày.
Lan hồ điệp màu vàng còn tượng trưng cho sức khỏe, tặng một hồ điệp màu vàng cho cha mẹ là cầu mong cho họ luôn sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

6. Cách bảo quản lan hồ điệp vàng trong quá trình trưng bày


Cách chăm sóc lan hồ điệp màu vàng tốt nhất? Cách giữ cho lan hồ điệp hoa vàng tươi lâu? Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời sau đây.
Lan hồ điệp là loài cây rất cần ánh sáng để cây phát triển tốt. Khi mua lan hồ điệp vàng về trưng bày trong nhà nên đặt ở nơi có ánh sáng vừa phải như: vị trí gần cửa sổ, phòng khách có ánh đèn nhân tạo,… Phải chú ý, tuyệt đối không để chậu lan dưới ánh nắng trực tiếp, vì cây sẽ vàng lá, cháy lá và hoa nhanh tàn… Ánh sáng lý tưởng để cây lan hồ điệp vàng phát triển tốt là nắng vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Nhiệt độ
Loài lan này cần nhiệt độ ban ngày là từ 18-29 độ C và nhiệt độ ban đêm là từ 13-18 độ C. Nhiệt độ tốt nhất cho hoa là 21-32 độ C. Trong suốt mùa thu, nó là cần thiết để duy trì nhiệt độ. dưới 16 độ C đối với lan Hồ điệp liên tục trong 3 tuần khi bắt đầu xuất hiện chùm hoa. Điều này sẽ giúp lan tránh hiện tượng rụng nụ khi có sự thay đổi bất thường về nhiệt độ.
- Vòi phun nước
Hoa lan cần độ ẩm 50-80%. Nếu độ ẩm thấp hơn 50% thì cần cung cấp nước cho cây và môi trường xung quanh chậu. Ngược lại, nếu độ ẩm cao hơn mức quy định thì cần chú ý tăng độ thông thoáng cho hoa hồ điệp vàng.
Việc tưới nước cho lan rất quan trọng và cần được thực hiện cẩn thận. Tùy theo mùa và điều kiện môi trường mà cây trồng có nhu cầu nước khác nhau, do đó lượng nước tưới cho cây cũng phải phù hợp theo từng mùa, đồng thời cân nhắc nhu cầu nước và sử dụng vừa phải.
So với các loại lan khác, việc thông gió ở Lan hồ điệp là rất cần thiết. Đây là yếu tố rất quan trọng trong việc phòng chống bệnh thối nhũn và nhiều loại nấm thường gặp trên loại lan này. Độ thoáng càng lớn thì cây càng ít bệnh vì giúp cây nhanh khô sau khi tưới.

7. Địa chỉ bán chậu lan hồ điệp màu vàng uy tín hiện nay - lanhodiep.flowers


Với nhu cầu khách hàng cao, thị trường hoa tươi mở rộng với nhiều nhà cung cấp hoa tươi mọc lên xen kẽ. Đủ loại màu sắc, chủng loại hoa phong phú bắt mắt về hình thức nhưng chưa chắc về chất lượng. Một số cơ sở vì lợi nhuận mà nhập giống hoa không rõ nguồn gốc, không đầy đủ hồ sơ pháp lý dẫn đến giống hoa mang bệnh, có thể lây lan.
Lanhodiep.flowers là địa chỉ bán hoa lan hồ điệp đẹp nhất TPHCM với chất lượng đảm bảo và mẫu mã đẹp mắt. Bên cạnh lan hồ điệp, shop còn cung cấp nhiều loại hoa khác phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Tại lanhodiep.flowers hội tụ đầy đủ các loại lan được ưa chuộng nhất hiện nay như: lan hồ điệp tết, lan hồ điệp tím, lan hồ điệp trắng, lan hồ điệp vàng, lan hồ điệp đột biến, bách hợp, lan hồ điệp lớn, lan hồ điệp thu nhỏ, ... được lựa chọn một cách tỉ mỉ và được thiết kế khéo léo bởi skillfu 
0932.928.929