ho diep trang k1875
K1875

Hồ Điệp Trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1875 ” Có ý nghĩa đem lại mọi điều may mắn, công việc thành công
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep trang k1874
K1874

Lan Hồ Điệp Trắng 5 cành

Lan Hồ Điệp Trắng ” K1874 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang k1866
K1866

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng 7 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1866 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc hanh thông, may mắn giàu sang tràn về
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep trang k1858
K1858

Lan Hồ Điệp Trắng 8 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1858 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc hanh thông, giàu sang phú quý
* Bình hoa bao gồm:
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep trang k1857
K1857

Lan Hồ Điệp Trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1857 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi việc thuận lợi, giàu sang phú quý
* Bình hoa bao gồm:
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
binh hoa lan ho diep k1856
K1856

Bình Hoa Lan Hồ Điệp trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1856 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi điều may mắn, gia đình bình an, sung túc
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep k1836
K1836

Lan Hồ Điêp 8 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1836 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận tài lộc như ý, gia đình bình an, hạnh phúc
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau trang k1822
K1822

Lan Hồ Điệp Màu Trắng 6 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1822 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi sự bình an, gia đình hạnh phúc
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep trang k1821
K1821

Chậu Lan Hồ Điệp Trắng 6 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1821 ” Có ý nghĩa đem lại bình an, may mắn và tài lộc cho người nhận
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau trang k1802
K1802

Lan Hồ Điệp Màu Trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1802 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep trang k1798
K1798

Chậu Lan Hồ Điệp Trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1798 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep trang k1777
k1777

lan hồ điệp trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1777 ” Có ý nghĩa đem lại tài lộc, may mắn và bình an
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau trang k1776
K1776

Lan Hồ Điệp Màu Trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1776 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự như ý, tài lộc đầy nhà
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep trang k1765
K1765

Hồ Điệp Trắng 8 cành

Chậu lan hồ điệp ” k1765 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, công việc hanh thông thuận lợi
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep trang k1758
K1758

Hồ Điệp Trắng 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1758 ” Đem may may mắn, bình an, sung túc cho gia chủ
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep trang k1687
K1687

chậu hoa lan hồ điệp cành trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1687 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồm xuôi gió, công việc may mắn, hanh thông
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep trang k1713
k1713

Hồ Điệp Trắng

Chậu lan hồ điệp ” k1713 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi công việc đều hanh thông, gia đình sum vầy, ấm no.
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang k1725
K1725

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1725 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep trang k1743
K1743

Lan Hồ Điệp Trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1743 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep trang k1710
K1710

Hồ Điệp Trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1710 ” có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, may mắn
Chậu lan hồ điệp " K1710 " Đem lại cát tường, công việc hanh thông, gia đình sung túc
 
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 35 sản phẩm, Xem thêm

1. Đặc điểm của lan hồ điệp trắng


Lan hồ điệp là một dòng lan thuộc họ hoàng thảo, tên khoa học là Dendrobium anosmum. Lan hồ điệp thường sống ở nơi có độ cao từ 200-400mm, thân phát triển hướng xuống khi ra hoa tạo thành dải giống như thác nước. chúng có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, tím...Sau đây là một số đặc điểm nổi bật của lan hồ điệp trắng:
Hồ điệp trắng là một loài thực vật đơn lẻ không có giả hành.
Phong lan trắng, lá to và dày mọc sát nhau.

đặc điểm của hồ điệp trắng
đặc điểm của hồ điệp trắng

Thân cây màu xanh đậm, mặt dưới của lá nhạt hơn mặt trên, gân chính nổi rõ.
Cây có những cành hoa dài mọc ra từ nách lá, các cụm hoa nở nối tiếp nhau, hết hoa này đến hoa khác vô cùng đẹp và bắt mắt.
Hoa lan hồ điệp trắng có 3 lá đài to và tròn, hai cánh khép lại, hoa cong rất đẹp với 3 râu dài nên toàn bộ bông hoa trông giống như một chú bướm trắng đang dừng lại trên cành hoa.
Lan hồ điệp trắng mọc đều hai bên cành, đung đưa như những đàn bướm trắng bay lượn. Số lượng hoa trên mỗi cành cũng thể hiện sức sống của Hồ Điệp trắng, số lượng càng nhiều thì cây càng khỏe và tốt.

2. Ý nghĩa lan hồ điệp trắng


Không chỉ đẹp về hình dáng mà ý nghĩa của lan hồ điệp trắng cũng rất đặc biệt. Hãy cùng Lanhodiep.flowers điểm qua lan hồ điệp trắng ý nghĩa gì nhé.

2.1 Ý nghĩa của lan hồ điệp trắng trong phong thủy


Màu trắng tinh khôi của lan hồ điệp màu trắng tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa, trang trọng mà còn mang đến tài lộc, phú quý cho gia đình.
Lan hồ điệp màu trắng còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới suôn sẻ và là món quà tuyệt vời thể hiện sự chân thành và đong đầy tình yêu thương với người thân yêu cùng nhau hướng tới tương lai.

2.2 Ý nghĩa hoa lan hồ điệp màu trắng trong tình yêu


Hồ điệp trắng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Đối với những cặp đôi yêu nhau, tặng hồ điệp trắng như minh chứng cho một tình yêu trong sáng xuất phát từ trái tim, không vụ lợi, tính toán.

hoa lan hồ điệp trắng có ý nghĩa gì
hoa lan hồ điệp trắng có ý nghĩa gì?

2.3 Ý nghĩa hoa lan hồ điệp trắng trong đời sống văn hóa


Có thể nói hoa lan ho diep trang là một loài hoa khá quý hiếm chỉ có ở vùng nhiệt đới.
Trong văn hóa Nhật Bản cổ đại, chậu hoa lan trắng rất được hoàng gia coi trọng và coi là biểu tượng của sự giàu có.
Ở Anh trong thời đại Victoria, lan ho diep trang cũng được coi là biểu tượng của sự sang trọng và giàu có.
Trong văn hóa Việt Nam, ý nghĩa của hoa lan ho diep trang là tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý và tài lộc, hoa hồ điệp trắng luôn được chọn làm hoa chúc mừng, hoa trang trí bởi nó tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý và tài lộc. Theo người Việt, ngày Tết trong nhà chưng một chậu hoa lan trắng là cách rước tài lộc, may mắn vào nhà, hứa hẹn một năm mới an khang thịnh vượng.

2.4 Ý nghĩa của lan hồ điệp trắng trong làm đẹp


Lan ho diep trang được coi là “nữ hoàng” của các loài lan. Vì vậy, lan hồ điệp trắng tượng trưng cho vẻ đẹp và sự hoàn mỹ.
Với vẻ đẹp nổi bật, những bông hoa lan hồ điệp trắng muốt nở hoa thẳng tắp, đây là biểu tượng của một vẻ đẹp chuẩn mực.
Ở Anh thời Victoria, hoa lan hồ điệp trắng tượng trưng cho vẻ đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ.

3. Chậu lan hồ điệp trắng có những loại nào được ưa chuộng hiện nay?


Tùy vào từng hoàn cảnh, không gian, đối tượng mà chúng ta chọn những chậu lan hồ điệp trắng khác nhau. Sau đây là những kiểu chậu trồng lan rất được ưa chuộng hiện nay:

3.1 Chậu lan hồ điệp trắng theo số lượng cành


Chậu lan hồ điệp trắng 5 cành được rất nhiều người ưa chuộng, có thể làm quà tặng yêu thích của nhiều người. Với 5 chi nhánh tuy nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng khiến không gian bên trong như bừng sáng hơn.

chậu lan hồ điệp trắng
chậu lan hồ điệp 5 cành trắng

Chậu lan hồ điệp trắng 7 cành vừa có thể trang trí nội thất - văn phòng vừa có thể tặng khách hàng, đối tác ...

chậu lan hồ điệp 7 cành trắng
chậu lan hồ điệp 7 cành trắng

Chậu lan hồ điệp trắng 8 gốc thể hiện sự sang trọng, quý phái cho một sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm thích hợp để tặng người thân, bạn bè, khách hàng, đối tác trong các dịp quan trọng: Khai trương, khánh thành, động thổ, kỷ niệm, sinh nhật, mừng thọ, tân gia, chúc Tết, chúc mừng và các dịp chúc mừng khác.

lan hồ điệp trắng
chậu lan hồ điệp 8 cành trắng

Một chậu lan hồ điệp trắng 15 cành sẽ là món quà sang trọng và hạnh phúc cho người thân, người yêu, bạn bè nhân dịp lễ, tết, khai trương.

chậu lan hồ điệp 15 cành trắng
chậu lan hồ điệp 15 cành trắng

3.2 Lan hồ điệp trắng trong chậu cùng một số loại khác


Nếu bạn đang tìm một loài hoa đẹp để tặng người thân thì có thể chọn lan hồ điệp trắng, 

4. Giá lan hồ điệp trắng trên thị trường là bao nhiêu?


Giá lan hồ điệp trắng dao động từ 250 - 300 đồng / 1 cây. Giá một chậu lan trắng phụ thuộc vào giống hoa, số lượng cành trong mỗi chậu hoa cũng như màu sắc không thường xuyên của hoa.

lan hồ điệp trắng
Giá lan hồ điệp trắng

5. Nên mua lan hồ điệp trắng vào dịp nào?


Lan hồ điệp màu trắng rất thích hợp để trưng trong những ngày Tết. Để ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy hơn, ngoài việc sơn sửa nhà cửa thì những chậu hoa mai vàng, cành đào hay những chậu lan hồ điệp đẹp là một trong những thứ không thể thiếu.
Ngoài ra, bạn có thể mua lan hồ điệp màu trắng để làm quà tặng trong các dịp như khai trương, sinh nhật, chúc mừng,… đều mang những ý nghĩa tốt đẹp.

6. Cách bảo quản lan hồ điệp trắng trong quá trình trưng bày


So với các màu khác thì lan hồ điệp trắng có hoa rất bền và thời gian nở rất lâu. Nếu được chăm sóc tốt, thời gian nở hoa của hồ điệp trắng kéo dài từ 3 đến 4 tháng, thậm chí có trường hợp lên đến 6 tháng. Vì vậy, chậu lan trắng trong nhà lúc nào cũng nở hoa, đẹp rực rỡ.
Một số lưu ý trong cách bảo quản lan hồ điệp trắng:
Vị trí: Đặt chậu hoa ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, quạt và máy lạnh vào hoa
Nhiệt độ thích hợp: 21 - 26 độ
Hồ Điệp thích ẩm ướt. Tưới nước: tưới gốc 1 lần / tuần, không tưới trực tiếp lên hoa, lá.
Ánh sáng chiếu 10h / ngày
Hồ Điệp thích được trồng trong chậu kín. Hồ Điệp có thể ra hoa trong điều kiện nhiệt độ dưới 65 độ F hoặc 10 - 25 độ C.
Tránh gió, tránh nắng trực tiếp, tránh nguồn sâu bệnh, tránh ẩm mốc
Không để đọng nước qua đêm pha lan hồ điệp. Nếu để nước đọng trên lá, lá có thể bị nhiễm bệnh.

7. Địa chỉ bán chậu lan hồ điệp trắng uy tín hiện nay - Lanhodiep.flowers


Tại TPHCM, có lẽ không quá khó để chúng ta tìm mua lan hồ điệp trắng, nhưng mua ở đâu là tốt nhất? Giá cả hợp lý nhất? Lanhodiep.flowers là địa chỉ bán lan hồ điệp đẹp nhất TPHCM với chất lượng đảm bảo và mẫu mã đẹp mắt. Đến với cửa hàng hoa tươi Lanhodiep.flowers bạn có thể sở hữu những chậu lan hồ điệp trắng với giá tốt chỉ 250đ / cành kèm theo những ưu đãi hấp dẫn.
So với giá bán của các cửa hàng bán lan hồ điệp khác thì giá bán của chúng tôi cam kết luôn tốt hơn, vì lan hồ điệp được nhập trực tiếp không qua trung gian. Mua lan hồ điệp tại cửa hàng của chúng tôi và được miễn phí phí ​​vận chuyển và trang trí! Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn, lựa chọn kiểu cắm phù hợp cho khách hàng phù hợp với những dịp quan trọng. Với đội ngũ nghệ nhân lành nghề, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những chậu lan hồ điệp trắng thật ý nghĩa.
Lanhodiep.flowers là sự lựa chọn đáng tin cậy và uy tín về chất lượng hoa lan hồ điệp trắng đẹp, giao hàng nhanh chóng, đảm bảo đúng hẹn với sự sắp xếp của bạn !!!!

Phục Vụ 24/7