chau lan ho diep 20 canh k1943
K1943

Chậu Lan Hồ Điệp 20 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1943 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1916
K1916

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1916 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lơi, gia đình bình an, hạnh phúc
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 20 canh k1883
K1883

Chậu Lan Hồ Điệp 20 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1883 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gia đình sung túc, bình an
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau trang k1872
K1872

Lan Hồ Điệp Màu Trắng 13 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1872 ” Có ý nghĩa đem lại cho gia chủ mọi việc hanh thông, giàu sang phú quý
* Bình hoa bao gồm:
 • 13 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan dep k1840
K1840

Chậu Hoa Lan Đẹp 18 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1840 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc may mắn, tài lộc giàu sang
 • 18 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang k1817
K1817

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng 20 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1817 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep trang k1816
K1816

Hồ Điệp Trắng 25 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1816 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 25 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

6,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang k1794
K1794

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng 20 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1794 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi công việc đều hanh thông, gia đình sum vầy, ấm no.
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep trang k1792
K1792

Hồ Điệp Trắng 50 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1792 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 50 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

13,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep trang k1787
K1787

Chậu Lan Hồ Điệp Trắng 20 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1787 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự như ý, tài lộc đầy nhà
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep trang k1684
K1684

chậu hoa lan hồ điệp trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1684 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 14 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 15 canh trang k1544
K1544

chậu hoa lan hồ điệp 15 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ”K1544” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồn xuôi gió, tài lộc tấn tới
 • 15 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 20 canh trang k1668
K1668

chậu hoa lan hồ điệp 20 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1668 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự như ý, tài lộc đầy nhà
 • 20 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 15 canh trang k1666
K1666

chậu hoa lan hồ điệp 15 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ” K1666 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 15 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
15 canh lan ho diep v1654
V1654

15 Cành Lan Hồ Điệp

Chậu lan hồ điệp màu vàng ” V1654 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi điều như ý, công việc thuận lợi, bình an
 • 15 Cành Lan Hồ Điệp Trắng 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
gia lan ho diep 30 canh k1633
K1633

giá lan hồ điệp 30 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1633 ” Có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 30 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

8,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep trang 35 cay k1541
K1541

chậu hoa lan hồ điệp trắng 35 cây

Chậu lan hồ điệp ”K1541” Đem lại cát tường, công việc hanh thông, gia đình sung túc
 • 35 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

9,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 14 canh trang k1538
K1538

chậu hoa lan hồ điệp 14 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ”K1538” Có ý nghĩa đem lại bình an, may mắn và giàu sang cho người nhận
 • 14 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 22 canh trang k1536
K1536

chậu hoa lan hồ điệp 22 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ”K1536” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồm xuôi gió, công việc may mắn, hanh thông
 • 22 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau hoa lan ho diep 17 canh trang k1532
K1532

chậu hoa lan hồ điệp 17 cành trắng

Chậu lan hồ điệp ”K1532” Có ý nghĩa chúc cho người nhận gặp mọi điều thuận lợi, gia đình bình an
 • 17 Cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 30 sản phẩm, Xem thêm

1. Đặc điểm của lan hồ điệp trắng


Lan hồ điệp là một dòng lan thuộc họ hoàng thảo, tên khoa học là Dendrobium anosmum. Lan hồ điệp thường sống ở nơi có độ cao từ 200-400mm, thân phát triển hướng xuống khi ra hoa tạo thành dải giống như thác nước. chúng có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, tím...Sau đây là một số đặc điểm nổi bật của lan hồ điệp trắng:
Hồ điệp trắng là một loài thực vật đơn lẻ không có giả hành.
Phong lan trắng, lá to và dày mọc sát nhau.

đặc điểm của hồ điệp trắng
đặc điểm của hồ điệp trắng

Thân cây màu xanh đậm, mặt dưới của lá nhạt hơn mặt trên, gân chính nổi rõ.
Cây có những cành hoa dài mọc ra từ nách lá, các cụm hoa nở nối tiếp nhau, hết hoa này đến hoa khác vô cùng đẹp và bắt mắt.
Hoa lan hồ điệp trắng có 3 lá đài to và tròn, hai cánh khép lại, hoa cong rất đẹp với 3 râu dài nên toàn bộ bông hoa trông giống như một chú bướm trắng đang dừng lại trên cành hoa.
Lan hồ điệp trắng mọc đều hai bên cành, đung đưa như những đàn bướm trắng bay lượn. Số lượng hoa trên mỗi cành cũng thể hiện sức sống của Hồ Điệp trắng, số lượng càng nhiều thì cây càng khỏe và tốt.

2. Ý nghĩa lan hồ điệp trắng


Không chỉ đẹp về hình dáng mà ý nghĩa của lan hồ điệp trắng cũng rất đặc biệt. Hãy cùng Lanhodiep.flowers điểm qua lan hồ điệp trắng ý nghĩa gì nhé.

2.1 Ý nghĩa của lan hồ điệp trắng trong phong thủy


Màu trắng tinh khôi của lan hồ điệp màu trắng tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa, trang trọng mà còn mang đến tài lộc, phú quý cho gia đình.
Lan hồ điệp màu trắng còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới suôn sẻ và là món quà tuyệt vời thể hiện sự chân thành và đong đầy tình yêu thương với người thân yêu cùng nhau hướng tới tương lai.

2.2 Ý nghĩa hoa lan hồ điệp màu trắng trong tình yêu


Hồ điệp trắng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Đối với những cặp đôi yêu nhau, tặng hồ điệp trắng như minh chứng cho một tình yêu trong sáng xuất phát từ trái tim, không vụ lợi, tính toán.

hoa lan hồ điệp trắng có ý nghĩa gì
hoa lan hồ điệp trắng có ý nghĩa gì?

2.3 Ý nghĩa hoa lan hồ điệp trắng trong đời sống văn hóa


Có thể nói hoa lan ho diep trang là một loài hoa khá quý hiếm chỉ có ở vùng nhiệt đới.
Trong văn hóa Nhật Bản cổ đại, chậu hoa lan trắng rất được hoàng gia coi trọng và coi là biểu tượng của sự giàu có.
Ở Anh trong thời đại Victoria, lan ho diep trang cũng được coi là biểu tượng của sự sang trọng và giàu có.
Trong văn hóa Việt Nam, ý nghĩa của hoa lan ho diep trang là tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý và tài lộc, hoa hồ điệp trắng luôn được chọn làm hoa chúc mừng, hoa trang trí bởi nó tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý và tài lộc. Theo người Việt, ngày Tết trong nhà chưng một chậu hoa lan trắng là cách rước tài lộc, may mắn vào nhà, hứa hẹn một năm mới an khang thịnh vượng.

2.4 Ý nghĩa của lan hồ điệp trắng trong làm đẹp


Lan ho diep trang được coi là “nữ hoàng” của các loài lan. Vì vậy, lan hồ điệp trắng tượng trưng cho vẻ đẹp và sự hoàn mỹ.
Với vẻ đẹp nổi bật, những bông hoa lan hồ điệp trắng muốt nở hoa thẳng tắp, đây là biểu tượng của một vẻ đẹp chuẩn mực.
Ở Anh thời Victoria, hoa lan hồ điệp trắng tượng trưng cho vẻ đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ.

3. Chậu lan hồ điệp trắng có những loại nào được ưa chuộng hiện nay?


Tùy vào từng hoàn cảnh, không gian, đối tượng mà chúng ta chọn những chậu lan hồ điệp trắng khác nhau. Sau đây là những kiểu chậu trồng lan rất được ưa chuộng hiện nay:

3.1 Chậu lan hồ điệp trắng theo số lượng cành


Chậu lan hồ điệp trắng 5 cành được rất nhiều người ưa chuộng, có thể làm quà tặng yêu thích của nhiều người. Với 5 chi nhánh tuy nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng khiến không gian bên trong như bừng sáng hơn.

chậu lan hồ điệp trắng
chậu lan hồ điệp 5 cành trắng

Chậu lan hồ điệp trắng 7 cành vừa có thể trang trí nội thất - văn phòng vừa có thể tặng khách hàng, đối tác ...

chậu lan hồ điệp 7 cành trắng
chậu lan hồ điệp 7 cành trắng

Chậu lan hồ điệp trắng 8 gốc thể hiện sự sang trọng, quý phái cho một sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm thích hợp để tặng người thân, bạn bè, khách hàng, đối tác trong các dịp quan trọng: Khai trương, khánh thành, động thổ, kỷ niệm, sinh nhật, mừng thọ, tân gia, chúc Tết, chúc mừng và các dịp chúc mừng khác.

lan hồ điệp trắng
chậu lan hồ điệp 8 cành trắng

Một chậu lan hồ điệp trắng 15 cành sẽ là món quà sang trọng và hạnh phúc cho người thân, người yêu, bạn bè nhân dịp lễ, tết, khai trương.

chậu lan hồ điệp 15 cành trắng
chậu lan hồ điệp 15 cành trắng

3.2 Lan hồ điệp trắng trong chậu cùng một số loại khác


Nếu bạn đang tìm một loài hoa đẹp để tặng người thân thì có thể chọn lan hồ điệp trắng, 

4. Giá lan hồ điệp trắng trên thị trường là bao nhiêu?


Giá lan hồ điệp trắng dao động từ 250 - 300 đồng / 1 cây. Giá một chậu lan trắng phụ thuộc vào giống hoa, số lượng cành trong mỗi chậu hoa cũng như màu sắc không thường xuyên của hoa.

lan hồ điệp trắng
Giá lan hồ điệp trắng

5. Nên mua lan hồ điệp trắng vào dịp nào?


Lan hồ điệp màu trắng rất thích hợp để trưng trong những ngày Tết. Để ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy hơn, ngoài việc sơn sửa nhà cửa thì những chậu hoa mai vàng, cành đào hay những chậu lan hồ điệp đẹp là một trong những thứ không thể thiếu.
Ngoài ra, bạn có thể mua lan hồ điệp màu trắng để làm quà tặng trong các dịp như khai trương, sinh nhật, chúc mừng,… đều mang những ý nghĩa tốt đẹp.

6. Cách bảo quản lan hồ điệp trắng trong quá trình trưng bày


So với các màu khác thì lan hồ điệp trắng có hoa rất bền và thời gian nở rất lâu. Nếu được chăm sóc tốt, thời gian nở hoa của hồ điệp trắng kéo dài từ 3 đến 4 tháng, thậm chí có trường hợp lên đến 6 tháng. Vì vậy, chậu lan trắng trong nhà lúc nào cũng nở hoa, đẹp rực rỡ.
Một số lưu ý trong cách bảo quản lan hồ điệp trắng:
Vị trí: Đặt chậu hoa ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, quạt và máy lạnh vào hoa
Nhiệt độ thích hợp: 21 - 26 độ
Hồ Điệp thích ẩm ướt. Tưới nước: tưới gốc 1 lần / tuần, không tưới trực tiếp lên hoa, lá.
Ánh sáng chiếu 10h / ngày
Hồ Điệp thích được trồng trong chậu kín. Hồ Điệp có thể ra hoa trong điều kiện nhiệt độ dưới 65 độ F hoặc 10 - 25 độ C.
Tránh gió, tránh nắng trực tiếp, tránh nguồn sâu bệnh, tránh ẩm mốc
Không để đọng nước qua đêm pha lan hồ điệp. Nếu để nước đọng trên lá, lá có thể bị nhiễm bệnh.

7. Địa chỉ bán chậu lan hồ điệp trắng uy tín hiện nay - Lanhodiep.flowers


Tại TPHCM, có lẽ không quá khó để chúng ta tìm mua lan hồ điệp trắng, nhưng mua ở đâu là tốt nhất? Giá cả hợp lý nhất? Lanhodiep.flowers là địa chỉ bán lan hồ điệp đẹp nhất TPHCM với chất lượng đảm bảo và mẫu mã đẹp mắt. Đến với cửa hàng hoa tươi Lanhodiep.flowers bạn có thể sở hữu những chậu lan hồ điệp trắng với giá tốt chỉ 250đ / cành kèm theo những ưu đãi hấp dẫn.
So với giá bán của các cửa hàng bán lan hồ điệp khác thì giá bán của chúng tôi cam kết luôn tốt hơn, vì lan hồ điệp được nhập trực tiếp không qua trung gian. Mua lan hồ điệp tại cửa hàng của chúng tôi và được miễn phí phí ​​vận chuyển và trang trí! Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn, lựa chọn kiểu cắm phù hợp cho khách hàng phù hợp với những dịp quan trọng. Với đội ngũ nghệ nhân lành nghề, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những chậu lan hồ điệp trắng thật ý nghĩa.
Lanhodiep.flowers là sự lựa chọn đáng tin cậy và uy tín về chất lượng hoa lan hồ điệp trắng đẹp, giao hàng nhanh chóng, đảm bảo đúng hẹn với sự sắp xếp của bạn !!!!

0932.928.929