chau lan ho diep 5 canh k1972
K1972

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1972 ” có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, may mắn
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1966
K1966

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1966 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1965
K1965

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1965 ” Đem lại mọi điều may mắn, phúc lộc, an khang
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1964
K1964

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1964 ” Chúc cho gia chủ công thành danh toại, mọi điều như ý
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1941
K1941

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành Tím

Chậu lan hồ điệp ” K1941 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc, giàu sang cho người nhận
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 7 canh k1913
K1913

Chậu Lan Hồ Điệp 7 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1913 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi điều thuận lợi, gia đình bình an
 • 7 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 6 canh k1912
K1912

Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1912 ” Chúc cho gia chủ công việc may mắn, thuận lợi, sung túc
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 6 canh k1901
K1901

Chậu Lan Hồ Điệp 6 Cành Tím

Chậu lan hồ điệp ” K1901 ” có ý nghĩa chúc cho gia chủ mọi việc hanh thông, gia đình sung túc
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 5 canh k1888
K1888

Chậu Lan Hồ Điệp 5 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1888 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận luôn gặp may mắn, gia đình sung túc yên vui
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 8 canh k1887
K1887

Chậu Lan Hồ Điệp 8 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1887 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, may mắn, giàu sang
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep tim k1878
K1878

Hoa Lan Hồ Điệp Tím 6 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1879 ” Đem lại tài lộc, giàu sang, bình an và sung túc cho gia chủ
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim dam k1867
K1867

Lan Hồ Điệp Tím Đậm 6 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1867 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi sự như ý, may mắn tài lộc tràn về
 • 6 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim k1863
K1863

Lan Hồ Điệp Tím 8 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1863 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc tấn tới, tài lộc giàu sang
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep de ban k1855
K1855

Chậu Lan Hồ Điệp Để Bàn 8 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1855 ” Đem lại may mắn, giàu sang và tài lộc
 • 8 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

2,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan dep k1851
K1851

Chậu Lan Đẹp 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1851 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc hanh thông, gia đình sum vầy
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep mau tim k1834
K1834

Hoa Lan Hồ Điệp Màu Tím 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1834 ” Có ý nghĩa đem lại mọi điều bình an, may mắn và tài lộc cho người nhận
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep tim k1813
K1813

Hoa Lan Hồ Điệp Tím 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1813 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau tim k1808
K1808

Lan Hồ Điệp Màu Tím 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1808 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim k1791
K1791

Lan Hồ Điệp Tím 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1791 ” có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, may mắn
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep tim k1773
K1773

Hồ Điệp Tím 5 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1773 ” Đem lại mọi điều may mắn, phúc lộc, an khang
 • 5 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

1,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 53 sản phẩm, Xem thêm

1. Lan hồ điệp tím với vẻ đẹp nổi bật riêng


Lan hồ điệp tím có hình dáng như những chú bướm xinh đẹp, dài tới 25cm, rộng 10cm với màu tím trung thành và thơ mộng, lá có màu xanh rất đẹp và trên lá còn có sọc. hoặc các cột mốc biên giới. Đây sẽ là món quà ý nghĩa giúp bạn gửi gắm những thông điệp yêu thương đến người ấy. Shop lanhodiep.flowers với nhiều năm cung cấp lan hồ điệp đẹp, uy tín trên thị trường, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những chậu lan hồ điệp tím ưng ý nhất.

1.1 Lan hồ điệp tím quà tặng đặc biệt trong dịp sinh nhật, khai trương


Lan hồ điệp là một loài hoa đẹp và quý phái, loài hoa có vẻ đẹp và khí chất khiến nó được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa”, Lan hồ điệp là một chi thực vật. Họ phong lan có khoảng 60 loài. Nó là một trong những chi lan phổ biến nhất trong thương mại với sự phát triển của nhiều giống lai nhân tạo và trở thành loài hoa được yêu thích. Vì vậy hoa lan hồ điệp luôn được mọi người chọn làm hoa chúc mừng sinh nhật, hoa mừng khai trương, hoa tặng mẹ...
chậu lan hồ điệp tím
Chậu hoa lan tím đẹp
Một chậu lan hồ điệp tím đậm dùng để trang trí bàn làm việc văn phòng giúp giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Còn dùng cho phòng họp để trưng bày ở phòng khách, các dịp lễ tết cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo.

1.2 Lan hồ điệp tím được trồng nhiều nơi để trang trí cho không gian sống thêm nổi bật.


Hồ điệp tím được rất nhiều người yêu thích. Cây được trồng làm chậu treo trang trí nội thất, ban công, sân thượng, chậu để bàn xinh xắn trong nội thất văn phòng, tiểu cảnh nội thất, tiểu cảnh quán cafe, tiểu cảnh sân vườn biệt thự. …

2. Ý nghĩa lan hồ điệp tím


Hoa lan hồ điệp tím có màu sắc đẹp mang lại vẻ tươi sáng cho ngôi nhà, hoa có một màu rất riêng và khó có loài hoa nào sánh kịp, hoa mang đến sự thay đổi bất ngờ nhất, hoa là món quà ý nghĩa cho hầu hết tất cả mọi người.
Màu tím là màu của sự thủy chung và hoa lan tím còn là biểu tượng của hoàng gia. Tặng sếp một chậu hoa lan tím là một quyết định tuyệt vời bởi ý nghĩa hoa lan hồ điệp màu tím mang lại sẽ thể hiện sự trân trọng và ngưỡng mộ của bạn.

lan hồ điệp tím
ý nghĩa của lan hồ điệp tím
Màu tím còn tượng trưng cho sự lãng mạn và trang trọng. Có lẽ vì vậy mà những người yêu nhau, thường tặng nhau những cành lan ho diep tim, như một biểu hiện của tình yêu, một sự mong đợi, một tình yêu lãng mạn…. 
Hoa lan tím mang ý nghĩa trong tình yêu, thể hiện một tình yêu thủy chung và lãng mạn hơn. Vì vậy, những người yêu nhau thường tặng nhau những cành lan hồ điệp màu tím để gửi lời tỏ tình hay nói về tình yêu. lanhodiep.flowers là địa chỉ bán Lan hồ điệp đẹp và uy tín tại TPHCM.

3. Một số chậu lan hồ điệp tím được yêu thích nhất hiện nay


Chậu lan hồ điệp 5 cành tím
Chậu lan hồ điệp 12 cành tím
Chậu lan hồ điệp 12 cành tím
Chậu lan hồ điệp 6 cành tím
chậu lan hồ điệp 6 cành tím
chậu lan hồ điệp 6 cành tím
Chậu lan hồ điệp điệp 8 cành tím
chậu lan hồ điệp 8 cành tím
chậu lan hồ điệp 8 cành tím
Chậu lan hồ điệp 10 cành tím
chậu lan hồ điệp 10 cành tím
chậu lan hồ điệp 10 cành tím
Chậu lan hồ điệp 20 cành tím
chậu lan hồ điệp 20 cành tím
chậu lan hồ điệp 20 cành tím

4. Cách chăm sóc chậu lan hồ điệp tím tươi lâu nhất


Hoa lan ho diep tim rất dễ chăm sóc. Chúng thích nghi với nhiệt độ từ 27-29 độ. Cường độ ánh sáng vừa phải, môi trường thông gió thoáng mát rất lý tưởng cho lan ho diep mau tim phát triển. Chậu hoa lan tím phát triển tốt trong khoảng độ ẩm từ 50-85%. Vì cây lan không giữ được chất dinh dưỡng nên cần thường xuyên cung cấp thêm phân bón và tưới nước điều độ cho cây.

5. Giá lan hồ điệp tím có đắt không? Mua hoa lan hồ điệp màu tím ở đâu uy tín?[/Tag_box_title]
Ho diep tim có giá dao động từ 250 - 300 nghìn / cành. Giá áp dụng cho các ngày trong tuần và các ngày lễ. Và muốn biết một chậu lan tím hồ điệp giá bao nhiêu thì bạn cần căn cứ vào giống hoa, số lượng cành hoa, như một chậu lan hồ điệp tím 5 cành cắm vào một chậu lan hồ điệp đẹp tuyệt vời. trang trí văn phòng, quầy lễ tân, quán cafe hay làm cây cảnh lễ kỷ niệm,… Để biết thêm về giá lan hồ điệp tím vui lòng truy cập website: lanhodiep.flowers hoặc gọi Hotline: 0932.928. 929 để được nhân viên tư vấn. Giá chậu hoa điệp tím chính xác nhất !.

0932.928.929