chau lan ho diep 15 canh k1957
K1957

Chậu Lan Hồ Điệp Tím 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1957 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồm xuôi gió, công việc may mắn, hanh thông
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1956
K1956

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành Tím

Chậu lan hồ điệp ” K1956 ” Có ý nghĩa đem lại giàu sang, phú quý, công việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1937
K1937

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành Tím

Chậu lan hồ điệp ” K1937 ” Có ý nghĩa chúc cho gia đình công việc thuận lợi, bình an, may mắn
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1928
K1928

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1928 ” Có ý nghĩa đem lại cho gia chủ mọi việc thuận lợi, vạn sự như ý
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1914
K1914

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1915 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận tài lộc may mắn, gia đình yên vui
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan ho diep 15 canh k1898
K1898

Chậu Lan Hồ Điệp 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1898 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
chau lan k1850
K1850

Chậu Lan 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1850 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi điều may mắn, công việc hanh thông
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim dam k1826
K1826

Lan Hồ Điệp Tím Đậm 18 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1826 ” Có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, vạn sự như ý
 • 18 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep tim k1818
K1818

Hoa Lan Hồ Điệp Tím 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1818 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep tim k1814
K1814

Hồ Điệp Tím 20 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1814 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep tim k1796
K1796

Hồ Điệp Tím 15 Cành

Chậu lan hồ điệp ” k1796 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, công việc hanh thông thuận lợi
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep tim k1795
K1795

Hoa Lan Hồ Điệp Tím 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1795 ” có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim dam k1781
K1781

Lan Hồ Điệp Tím Đậm 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1781 ” Có ý nghĩa đại cát đại lơi, gia đinh sung túc, giàu sang
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep mau tim k1780
K1780

Hoa Lan Hồ Điệp Màu Tím 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1780 ” Đem may may mắn, bình an, sung túc cho gia chủ
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
ho diep tim k1761
K1761

Hồ Điệp Tím 16 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1761 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 16 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep tim k1754
k1754

Lan Hồ Điệp Tím 20 cành

Chậu lan hồ điệp ” k1754 ” Có ý nghĩa đem lại may mắn, công việc hanh thông thuận lợi
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep mau tim k1732
K1732

Lan Hồ Điệp Màu Tím

Chậu lan hồ điệp ” K1732 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep mau tim k1716
K1716

Hoa Lan Hồ Điệp Màu Tím

Chậu lan hồ điệp ” k1716 ” Có ý nghĩa đại cát đại lợi, phúc lộc khang an
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
gia lan ho diep tim k1706
K1706

Giá Lan Hồ Điệp Tím

Chậu lan hồ điệp ” K1706 ” Có ý nghĩa đem lại bình an, may mắn và giàu sang cho người nhận
 • 17 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
15 canh lan ho diep
V1434

15 Cành Lan Hồ Điệp Tím Hồng

Chậu lan hồ điệp ” V1434 ” Có ý nghĩa đem lại giàu sang, phú quý, công việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 15 cành lan hồ điệp
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 40 sản phẩm, Xem thêm

1. Lan hồ điệp tím với vẻ đẹp nổi bật riêng


Lan hồ điệp tím có hình dáng như những chú bướm xinh đẹp, dài tới 25cm, rộng 10cm với màu tím trung thành và thơ mộng, lá có màu xanh rất đẹp và trên lá còn có sọc. hoặc các cột mốc biên giới. Đây sẽ là món quà ý nghĩa giúp bạn gửi gắm những thông điệp yêu thương đến người ấy. Shop lanhodiep.flowers với nhiều năm cung cấp lan hồ điệp đẹp, uy tín trên thị trường, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những chậu lan hồ điệp tím ưng ý nhất.

1.1 Lan hồ điệp tím quà tặng đặc biệt trong dịp sinh nhật, khai trương


Lan hồ điệp là một loài hoa đẹp và quý phái, loài hoa có vẻ đẹp và khí chất khiến nó được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa”, Lan hồ điệp là một chi thực vật. Họ phong lan có khoảng 60 loài. Nó là một trong những chi lan phổ biến nhất trong thương mại với sự phát triển của nhiều giống lai nhân tạo và trở thành loài hoa được yêu thích. Vì vậy hoa lan hồ điệp luôn được mọi người chọn làm hoa chúc mừng sinh nhật, hoa mừng khai trương, hoa tặng mẹ...
chậu lan hồ điệp tím
Chậu hoa lan tím đẹp
Một chậu lan hồ điệp tím đậm dùng để trang trí bàn làm việc văn phòng giúp giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Còn dùng cho phòng họp để trưng bày ở phòng khách, các dịp lễ tết cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo.

1.2 Lan hồ điệp tím được trồng nhiều nơi để trang trí cho không gian sống thêm nổi bật.


Hồ điệp tím được rất nhiều người yêu thích. Cây được trồng làm chậu treo trang trí nội thất, ban công, sân thượng, chậu để bàn xinh xắn trong nội thất văn phòng, tiểu cảnh nội thất, tiểu cảnh quán cafe, tiểu cảnh sân vườn biệt thự. …

2. Ý nghĩa lan hồ điệp tím


Hoa lan hồ điệp tím có màu sắc đẹp mang lại vẻ tươi sáng cho ngôi nhà, hoa có một màu rất riêng và khó có loài hoa nào sánh kịp, hoa mang đến sự thay đổi bất ngờ nhất, hoa là món quà ý nghĩa cho hầu hết tất cả mọi người.
Màu tím là màu của sự thủy chung và hoa lan tím còn là biểu tượng của hoàng gia. Tặng sếp một chậu hoa lan tím là một quyết định tuyệt vời bởi ý nghĩa hoa lan hồ điệp màu tím mang lại sẽ thể hiện sự trân trọng và ngưỡng mộ của bạn.

lan hồ điệp tím
ý nghĩa của lan hồ điệp tím
Màu tím còn tượng trưng cho sự lãng mạn và trang trọng. Có lẽ vì vậy mà những người yêu nhau, thường tặng nhau những cành lan ho diep tim, như một biểu hiện của tình yêu, một sự mong đợi, một tình yêu lãng mạn…. 
Hoa lan tím mang ý nghĩa trong tình yêu, thể hiện một tình yêu thủy chung và lãng mạn hơn. Vì vậy, những người yêu nhau thường tặng nhau những cành lan hồ điệp màu tím để gửi lời tỏ tình hay nói về tình yêu. lanhodiep.flowers là địa chỉ bán Lan hồ điệp đẹp và uy tín tại TPHCM.

3. Một số chậu lan hồ điệp tím được yêu thích nhất hiện nay


Chậu lan hồ điệp 5 cành tím
Chậu lan hồ điệp 12 cành tím
Chậu lan hồ điệp 12 cành tím
Chậu lan hồ điệp 6 cành tím
chậu lan hồ điệp 6 cành tím
chậu lan hồ điệp 6 cành tím
Chậu lan hồ điệp điệp 8 cành tím
chậu lan hồ điệp 8 cành tím
chậu lan hồ điệp 8 cành tím
Chậu lan hồ điệp 10 cành tím
chậu lan hồ điệp 10 cành tím
chậu lan hồ điệp 10 cành tím
Chậu lan hồ điệp 20 cành tím
chậu lan hồ điệp 20 cành tím
chậu lan hồ điệp 20 cành tím

4. Cách chăm sóc chậu lan hồ điệp tím tươi lâu nhất


Hoa lan ho diep tim rất dễ chăm sóc. Chúng thích nghi với nhiệt độ từ 27-29 độ. Cường độ ánh sáng vừa phải, môi trường thông gió thoáng mát rất lý tưởng cho lan ho diep mau tim phát triển. Chậu hoa lan tím phát triển tốt trong khoảng độ ẩm từ 50-85%. Vì cây lan không giữ được chất dinh dưỡng nên cần thường xuyên cung cấp thêm phân bón và tưới nước điều độ cho cây.

5. Giá lan hồ điệp tím có đắt không? Mua hoa lan hồ điệp màu tím ở đâu uy tín?[/Tag_box_title]
Ho diep tim có giá dao động từ 250 - 300 nghìn / cành. Giá áp dụng cho các ngày trong tuần và các ngày lễ. Và muốn biết một chậu lan tím hồ điệp giá bao nhiêu thì bạn cần căn cứ vào giống hoa, số lượng cành hoa, như một chậu lan hồ điệp tím 5 cành cắm vào một chậu lan hồ điệp đẹp tuyệt vời. trang trí văn phòng, quầy lễ tân, quán cafe hay làm cây cảnh lễ kỷ niệm,… Để biết thêm về giá lan hồ điệp tím vui lòng truy cập website: lanhodiep.flowers hoặc gọi Hotline: 0932.928. 929 để được nhân viên tư vấn. Giá chậu hoa điệp tím chính xác nhất !.

0932.928.929