✅ Tặng Thiệp/Banner 50k ⭐Giao Nhanh Đúng Giờ
✅ Theo Dõi Đơn Hàng Chủ Động ⭐Uy Tín Và Chất Lượng
lan ho diep trang tim k1869
K1869

Lan Hồ Điệp Trắng Tím 20 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1869 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận công việc thuận lợi, may mắn tài lộc tràn về
 • 20 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan khai truong k1846
K1846

Hoa Lan Khai Trương 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1846 ” Có ý nghĩa chúc cho người nhận mọi việc may mắn, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep trang tim k1778
K1778

Lan Hồ Điệp Trắng Tím 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1778 ” Có ý nghĩa đem lại phúc lộc, giàu sang cho gia chủ
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
hoa lan ho diep trang tim k1775
K1775

Hoa Lan Hồ Điệp Trắng Tím 15 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1775 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồn xuôi gió, tài lộc tấn tới
 • 15 cành Lan Hồ Điệp 
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep k1629
K1629

lan hồ điệp

Chậu lan hồ điệp ” K1629 ” Có ý nghĩa đem lại phúc lộc, giàu sang, hạnh phúc cho gia chủ
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 7 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
15 canh lan ho diep v1653
V1653

15 Cành Lan Hồ Điệp

Chậu lan hồ điệp ” V1653 ” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
 • 15 Cành Lan Hồ Điệp Trắng Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 13 canh k1630
K1630

lan hồ điệp 13 cành

Chậu lan hồ điệp ” K1630 ” có ý nghĩa đem lại tài lộc, giàu sang, may mắn
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 13 canh k1628
K1628

lan hồ điệp 13 Cành

Chậu lan hồ điệp ” K1628 ” Có ý nghĩa đem lại phúc lộc, giàu sang cho gia chủ
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 9 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 70 canh k1626
K1626

lan hồ điệp 70 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1626” Có ý nghĩa đem lại mọi sự như ý, tài lộc đầy nhà
* Bình hoa bao gồm:
 • 50 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 20 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

18,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 14 canh k1621
K1621

lan hồ điệp 14 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1621” Có ý nghĩa đại cát đại lơi, gia đinh sung túc, giàu sang
 • 7 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 7 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 20 canh k1617
K1617

lan hồ điệp 20 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1617” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồm xuôi gió, công việc may mắn, hanh thông
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 15 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 15 canh k1616
K1616

lan hồ điệp 15 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1616” Có ý nghĩa đem lại giàu sang, phú quý, công việc thuận lợi, gia đình bình an
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

3,750,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 16 canh k1609
K1609

lan hồ điệp 16 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1609” Có ý nghĩa đem lại mọi sự thuận lợi, bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 20 canh k1600
K1600

lan hồ điệp 20 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1600” Có ý nghĩa đem lại phúc lộc, giàu sang cho gia chủ
 • 10 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 10 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

5,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 17 canh k1599
K1599

lan hồ điệp 17 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1599” Có ý nghĩa đem lại tài lộc, may mắn và bình an
 • 12 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

4,250,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 25 canh k1598
K1598

lan hồ điệp 25 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1598” Có ý nghĩa đem lại mọi sự như ý, tài lộc đầy nhà
 • 15 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 10 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

6,500,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 150 canh k1597
K1597

lan hồ điệp 150 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1597” Có ý nghĩa chúc cho gia chủ thuận buồn xuôi gió, tài lộc tấn tới
 • 150 cành Lan Hồ Điệp phối màu
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

45,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 30 canh k1596
K1596

lan hồ điệp 30 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1596” Có ý nghĩa đem lại may mắn, giàu sang, sung túc.
 • 15 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • 15 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

8,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 22 canh k1595
K1595

lan hồ điệp 22 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1595” Đem lại mọi điều may mắn, phúc lộc, an khang
 • 10 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 12 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

6,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
lan ho diep 30 canh k1594
K1594

lan hồ điệp 30 cành

Chậu lan hồ điệp ”K1594” Đem lại cát tường, công việc hanh thông, gia đình sung túc
* Bình hoa bao gồm:
 • 30 cành Lan Hồ Điệp phối màu
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

8,000,000đ

mua hàng nhanh zalo 0932 928 929
còn 7 sản phẩm, Xem thêm
Phục Vụ 24/7